Referentieprojecten

Projectomschrijving:

Bouw- en woonrijpmaken Zwanebloemlaan, Waterlelielaan en de aanleg van een park in plangebied “De Wheme” in de gemeente Arnhem

Werkzaamheden:

Het bouw- en woonrijpmaken t.b.v. het realiseren van ca. 350 woningen en appartementen rond de Immerlooplas en het inrichten van het omliggende gebied. De aanleg en verbetering van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur; het herinrichten van het openbaar gebied.
Aanleg park rondom de plas met o.a. vlonders, bruggetjes, ecoduikers, asfaltpaden, halfverhardingspaden, riolering, 1 kunstobject, openbare verlichting, meubilair, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen etc.

Aanneemsom:

NTP Infra, Zevenaar                  € 1.327.000,- (Europese aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

Maart 2010– december 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving:

Het bouwrijpmaken t.b.v. het realiseren van 80 koopwoningen en 25 appartementen in Malburgen-West noord (ww4).

Werkzaamheden:

De aanleg van ondergrondse infrastructuur; dempen en realiseren nieuwe watergangen, duikers, asfaltwegen en riolering.

Aanneemsom:

Dusseldorp Infra, Lichtenvoorde                        € 471.000,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

september 2011 – februari 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving:

Aanleg park in Malburgen-West

Werkzaamheden:

Realisatie 3 stalen bruggen, 1 gemetselde betonnen romaanse (duiker)brug, drijvende steiger (25,0 x 4,0 meter), asfaltpaden, halfverhardingspaden, riolering, 2 kunstobjecten, gemetselde betonnen keerelementen, openbare verlichting, meubilair, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen en het (her)-inrichten van het omliggende gebied.

Aanneemsom:

Verhoeven Infra, Zaltbommel                 € 1.672.000,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

November 2007 – juli 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving:

Het bouw- en woonrijpmaken t.b.v. het realiseren van 142 koopwoningen en 61 appartementen in Malburgen-West zuid (ww5 t/m ww7).

Werkzaamheden:

Het bouw- en woonrijpmaken en het inrichten van het omliggende gebied. De aanleg en verbetering van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur; het herinrichten van het openbaar gebied.
Aanleg parkzone, realiseren nieuwe watergangen, aanleg duikers, ecoduikers, bestrating, halfverhardingspaden, riolering, openbare verlichting, meubilair, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen etc.

Aanneemsom:

Bouwrijp werkzaamheden:

Verhoeven Infra, Zaltbommel                 € 483.000,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Woonrijp werkzaamheden:

Verhoeve Groep Oost, Hummelo                        € 1.079.000,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

Juni 2007 – juli 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kleinere projecten

Projectomschrijving:

Aanleg Fietspad in Malburgen-West

Werkzaamheden:

Het aanleggen van een fietsontsluiting in de wijk Malburgen-West. Aanleg ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, verleggen watergangen, aanleg (eco)duiker, openbare verlichting, meubilair en groenvoorzieningen.

Aanneemsom:

Ballast Nedam Infra, Arnhem                 € 234.000,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

oktober 2010 – juli 2011

 

 

Projectomschrijving:

Herinrichting openbaar gebied t.b.v. nieuwbouw 18 koopappartementen

Werkzaamheden:

Het aanleggen van een parkeerterrein in de wijk Malburgen-West. Aanleg ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, openbare verlichting en groenvoorzieningen.

Aanneemsom:

Verhoeve Goep Oost, Hummelo             € 206.400,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

December 2008 – december 2009

 

 

Projectomschrijving:

Herinrichting openbaar gebied t.b.v. nieuwbouw 31 sociale huurappartementen

Werkzaamheden:

Het aanleggen van een parkeerterrein in de wijk Malburgen-West. Aanleg ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, openbare verlichting en groenvoorzieningen.

Aanneemsom:

Verhoeven Infra, Zaltbommel                 € 94.600,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

April 2010 – december 2010

 

Projectomschrijving:

Woonrijpmaken openbaar gebied t.b.v. nieuwbouw 102 woningen

Werkzaamheden:

Het woonrijpmaken en het inrichten van het omliggende gebied. De aanleg en verbetering van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur; het herinrichten van het openbaar gebied.
Aanleg parkzone, realiseren nieuwe watergangen, aanleg duikers, ecoduikers, bestrating, halfverhardingspaden, riolering, openbare verlichting, meubilair, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen etc.

Aanneemsom:

Jacobs Wegenbouw, Wijchen                 € 643.000,- (openbare aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

Juni 2004 – december 2009

 

 

Projectomschrijving:

Woonrijpmaken parkdeel Speenkruidpad

Werkzaamheden:

Het woonrijpmaken en het inrichten van een parkdeel in Malburgen-West. De aanleg en verbetering van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur; het herinrichten van het openbaar gebied.
Aanleg parkzone, bestrating, halfverhardingspaden, riolering, openbare verlichting, meubilair, groenvoorzieningen etc.

Aanneemsom:

Verhoeve Infra, Didam                          € 46.000,- (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Uitvoeringsperiode:

Juni 2010 – december 2010